REKLAMA

Blogi -

Bezpieczne Miasto - gwarancją rozwoju
Mieszkańcy, Miasto, Marki - moja pasja!

Dla każdego mieszkańca Marek jedną z największych potrzeb jest poczucie bezpieczeństwai to nie tylko w miejscach publicznych ale i w pobliżu własnego domu. Każdy z Nas, mieszkańców Marek, chce mieć przekonanie, że jego dzieci są bezpieczne w drodze do szkoły, przyjaciół oraz znajomych. Chcemy mieć również pewność, że żadne zagrożenie nas nie spotka a nasze mienie nie stanie się łupem złodziei. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na ulicach to jeden z najważniejszych czynników wpływających zarówno na komfort życia obecnych mieszkańców jak i atrakcyjność miast dla potencjalnych mieszkańców.

2014-08-30 22:05:17

Najważniejszym wymiarem istnienia człowieka i całych społeczności są niewątpliwie: bezpieczeństwo i rozwój. Te dwa podstawowe wymiary nawzajem się warunkują. Nie można nawet marzyć o rozwoju gdy nie ma poczucia bezpieczeństwa, a rozwój umożliwia i ułatwia jego zapewnienie. Fundamentalne znaczenie ma jednak bezpieczeństwo. Jednakże w obecnym czasie za rozwojem społecznym i ekonomicznym, poczucie bezpieczeństwa i jego wzrost nie zawsze nadąża, toteż niemałe znaczenie ma strategia działania w tym zakresie. Nie może ona być zlepkiem indywidualnych poczynań różnych podmiotów ale powinno być procesem zorganizowanym i podporządkowanym jednemu celowi czyli stworzeniu warunków
dla wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Właśnie o takie warunki powinny zadbać nasze
władze lokalne.

Mając na uwadze zgłaszane potrzeby naszych mieszkańców powinniśmy brać pod uwagę strategiczne i kompleksowe działania na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwaw naszym mieście:
▶▶ Rozbudowa i nadzór infrastruktury, m.in. monitoring, inteligentne oświetlenie uliczne.
▶▶ Ochrona dzieci i młodzieży.
▶▶ Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu.
▶▶ Przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy
domowej.
▶▶ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
▶▶ Współpraca z organami służb publicznych tj. z policją, strażą pożarną, strażą zwierząt.
▶▶ Edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Najważniejszą kwestią jest zakończenie rozbudowy systemu monitoringu połączonego
z modernizacją oświetlenia w pełnym jego zakresie z uwzględnieniem, m.in. osiedli mieszkaniowych, szkół, placów zabaw. Dotychczasowe przykłady w Polsce potwierdzają tezę, iż jedynie kompleksowa realizacja daje szansę na niższe koszty wraz z gwarancją wykonania projektu. Połączenie modernizacji oświetlenia LED – owego i rozbudowa monitoringu wraz z darmowym dostępem do sieci internetowej na przykład w jednej obudowie/ słupie to możliwość wielu zastosowań (światło/ kamera/punkt dostępowy do Internetu) – to nie są mrzonki ale istniejące rozwiązania. Ograniczenie kosztów oświetlenia w przypadku naszego miasta to nie możliwość ale obowiązek wynikający z potrzeby szanowania podatków naszych mieszkańców. Wiele gmin już przeprowadziło takie prace m.in. Trzebielino,Kalisz, Piwniczna, Przytyk oszczędzając nawet do 70 % kosztów energii.

W takich momentach zawsze padają pytania o finansowanie. Powyższą inwestycję można sfinansować w trybie ESCO czyli trybie przyjaznego finansowania inwestycji samorządowych bez konieczności kreowania zadłużenia poprzez spłatę należności z oszczędności wygenerowanych w ograniczeniu zużycia energii lub też w ramach programu SOWA jaki oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększenie ilości kamer w stosunku do obecnego stanu, to potrzeba zwiększenia ilości obsługi w centrum monitoringu. Jednakże można sięgnąć po specjalistyczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie systemem tak, aby znacząco ograniczyć rozrost zatrudnienia (programy do sczytywania tablic rejestracyjnych). Kolejną niezmiernie ważną kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli poprzez wybudowanie specjalnych inteligentnych przejść dla pieszych, które również coraz częściej pojawiają się w polskich miastach m.in. w Gdańsku, Gliwicach czy też Olsztynie. Inteligentne przejścia to nie tylko dobre oświetlenie, przyjazna sygnalizacja świetlna dla uczestników ruchu ale również energooszczędność i komunikacja z przechodniami. Ulice w naszym mieście są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, ponieważ panuje na nich duże natężenie ruchu drogowego. Dodatkowym zagrożeniem jest niski wzrost dziecka, który nie pozwala dobrze widzieć i być widzianym. Dla własnego bezpieczeństwa dziecko musi być świadome swojego wzrostu za każdym razem, gdy porusza się po ulicy. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko musi najpierw pokazać się pojazdom, które nadjeżdżają, zanim przejdzie przez jezdnię. Inteligentne przejścia dla pieszych zagwarantują Nam mieszkańcom zarówno bezpieczeństwo jak i komfort. Bezpieczne ulice to nie tylko przejścia dla pieszych ale również eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach, edukacja i profilaktyka uczestników ruchu drogowego w zakresie unikania zagrożeń i przede wszystkim poprawa infrastruktury drogowej, które staje się jednym z priorytetów inwestycyjnych naszego miasta.

Nie wszystkie z wyżej wymienionych celów wymagają zaangażowania dużych środków finansowych. Można znaczą ich część zrealizować dzięki współpracy wielu organów i służb publicznych. W tym miejscu należy wspomnieć o spowalniaczach jakie pojawiają się na naszych ulicach i które powinny się pojawiać w przyszłości. Spowalniacze powinny być przede wszystkim bardzo dobrze oznakowane nie tylko odpowiednimi kolorami ale również świetlnie tak jak przejścia dla pieszych jak również w przyszłości dostosowane do ruchu autobusów w przypadku realizacji projektu własnej komunikacji miejskiej. Wystarczy dostosować szerokość spowalniacza do szerokości osi autobusów aby mogły przez nie swobodnie przejeżdżać w przeciwieństwie do pojazdów osobowych. Również w tym przypadku należy sięgnąć po środki zewnętrzne na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy też unijne projekty w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Mazowieckiego.

Bezpieczeństwo w naszym mieście to nie tylko inwestycje ale również współpraca z mieszkańcami oraz służbami, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Kluczem we współpracy z mieszkańcami jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych form spędzania czasu wolnego oraz objęcie aktywna opieką rodzin patologicznych i nieletnich, wywodzących się ze środowisk przestępczych oraz osób potencjalnie predysponowanych do popełnienia przestępstw. Również swój znaczący wymiar ma zwiększenie aktywności szkół w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich jak i poprawienie świadomości prawnej nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży w zakresie przestępczości komputerowej i internetowej. Aby dokonać zmian musi zaistnieć jeszcze bardziej znacząca aktywizacja współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz pozarządowymi w obszarze działań profilaktycznych i edukacyjnych. Bez współpracy z odpowiednimi służbami żaden samorząd nie będzie w stanie spełnić potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, zatem współpraca z policją, ochotniczą strażą pożarną jak i strażą zwierząt to gwarancja sukcesu. Zwiększenie współpracy z policją m.in. poprzez zwiększenie środków na służby ponadnormatywne oraz dodatkowe wyposażenie funkcjonariuszy w auta oraz sprzęt. Lepsze wyposażenie wpływa na sprawniejszą służbę i tym samym na zapewnienie odpowiedniej ochrony mieszkańcom. Będąc aktywnym strażakiem – ratownikiem mam pełną świadomość, iż wspieranie aktywnego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez sfinansowanie zakupu wyposażenia, samochodów bojowych oraz szkoleń to ogromny wkład w podniesienie bezpieczeństwa w mieście. Od ponad roku nasza jednostka stale czuwa nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców a statystyki zdarzeń jednoznacznie wskazują, iż Ochotnicza Straż Pożarna była niezwykle potrzebna i stwierdzenie, że dwadzieścia lat miasto obywało się bez straży i było dobrze było po prostu na wyrost. Taką sytuację utrzymywano przez kilkanaście lat. Okazało się, że rok po powołaniu nasza jednostka z Marek jest jedną z najbardziej aktywnych jednostek nie tylko wyjazdowych w powiecie ale również społecznych, która organizuje lub włącza się w wiele akcji promujących bezpieczeństwo.

Ponieważ nasze stale się rozwija również przybywa kwestii dotyczących zwierząt domowych jak i dzikich. Zwiększenie współpracy ze Strażą Zwierząt SPCA poprzez pomoc i wsparcie w tym zakresie jest niezwykle ważne. Bardzo ważnym elementem jest edukacja naszych mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, w tym dla grup szczególnie zagrożonych czyli dzieci, osób starszych i kobiet. Wiąże się ona ze szkoleniami, różnego rodzaju kursami, np. pierwszej pomocy, samoobrony czy radzeniu sobie w sytuacjach zagrożenia.

Nasze władze powinny być nie tylko inicjatorami tego rodzaju kształceń ale i ich organizatorami aby w Naszym mieście żyło się lepiej i bezpieczniej. Przedstawione działania są niezwykle ważne i priorytetem będzie ich zrealizowanie. Marki muszą być bezpieczne dla jego mieszkańców aby rozwijały się społecznie i ekonomicznie. Jednak tworzenie bezpiecznego miasta jest przedsięwzięciem, którego nie da się zrealizować bez poparcia większości społeczeństwa. I właśnie poprzez opracowanie i stałe śledzenie rodzajów i skali zagrożeń na terenie miasta, wspólną koordynację długofalowych działań służb, ich efektywności, rozwiązań technicznych nastawionych na eliminację tych zagrożeń, powinniśmy skutecznie zwiększać wzrost i poczucie bezpieczeństwa naszego społeczeństwa mareckiego. A to wszystko będzie możliwe z poparciem i akceptacją mieszkańców bo Marki, miasto, mieszkańcy – to moja pasja...


Mieszkańcy, Miasto, Marki - moja pasja!

Udostępnij:


REKLAMA

Galeria zdjęć

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ WYDARZEŃ

17
Niedziela
Listopad 2019
Listopad
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
28293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
imieniny:
Grzegorza, Salomei, Walerii

REKLAMA

REKLAMA