REKLAMA

Blogi - Moje Marki

Poradnik Wyborcy - Wybory samorządowe 16 listopada 2014 roku.
Jarosław Jaździk

CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ W MIEJSCU GDZIE MIESZKAM NA STAŁE? NIE JESTEM TAM ZAMELDOWANA/Y ? TAK! OCZYWIŚCIE KAŻDA OSOBA MA TAKIE PRAWO!

2014-10-11 15:01:34

W tym celu należy:

 

1)      Złożyć pisemny wniosek w urzędzie miasta.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

2)      Dołączyć do wniosku:

a)      Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

b)      Pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.


Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

 

Podstawą do pozytywnej decyzji jest stwierdzenie czy osoba spełnia warunki stałego zamieszkania. W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca, w którym osoba jest zameldowana, ale, w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty.

 

WAŻNA RADA: z decyzją o wpisie do rejestru wyborców nie należy czekać od ostatniej chwili!

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy lub może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. 

Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w ostatnich dniach przed wyborami, może w przypadku ewentualnej odmowy wpisania do rejestru wyborców, uniemożliwić rozpatrzenie skargi przed dniem głosowania.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

 

Wzory omawianych dokumentów znajdują się na stronie www.mareckaalternatywa.pl oraz są dostępne w Urzędzie Miasta Marki, pokój nr A3, tam też dokonujemy wpisu do rejestru wyborców.

Osoby mieszkające na terenie gminy, a niezameldowane, powinny udać się do urzędu i wykonać czynności pozwalające na dokonanie wpisu. Decydujmy o mieście, w którym żyjemy! 

 


Jarosław Jaździk

Udostępnij:


REKLAMA

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ WYDARZEŃ

9
Niedziela
Maj 2021
Maj
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
2627282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123456
imieniny:
Grzegorza, Karoliny, Karola

REKLAMA

REKLAMA