REKLAMA

Blogi -

DARMOWA I PRZYJAZNA KOMUNIKACJA MIEJSKA W MARKACH? CZY TO MOŻLIWE? OCZYWIŚCIE ŻE MOŻLIWE …
Mieszkańcy, Miasto, Marki - moja pasja!

W ostatnich latach w naszym mieście wszyscy obserwujemy znaczny wzrost budownictwa,  powstają nowe osiedla mieszkaniowe, zlokalizowane w różnych obszarach miasta, liczące nierzadko do 600 mieszkańców. Powoduje to bardzo duży przyrost liczby ludności, co z kolei powinno determinować przyspieszenie rozwoju infrastruktury miejskiej. Barierą w przyspieszeniu, jak zwykle okazuje się brak wystarczających funduszy na zapewnienie mieszkańcom takich udogodnień, jakich się zwykle spodziewają od władz miasta. Koniecznością jest wprost szukanie oszczędności w nakładach finansowych na różne zadania, jednostki czy instytucje miejskie. Jednym z takich rozwiązań, powodujących dodatkowe korzyści gospodarcze w obecnym czasie i dalszej perspektywie lat, jest darmowa  i przyjazna komunikacja miejska. Czy tylko w obrębie naszego miasta ? Czy tylko w stronę Warszawy ? Raczej - NIE, kierunek Wołomin również powinien być realnie brany pod uwagę przy założeniu współfinansowania przez sąsiednie gminy...

2014-07-09 22:47:48

Usytuowanie naszego miasta w obrębie aglomeracji warszawskiej sprawia, że ogromna większość mieszkańców, pracujących oraz uczących się głównie w stolicy liczy przede wszystkim, na dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Taki dostęp powinna zapewnić gmina. W obecnej chwili linie autobusowe obsługiwane są przez ZTM, wożące mieszkańców Marek tylko w kierunku Warszawy i Radzymina główną trasą, jaką jest Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie kontaktu z ZTM jako stroną umowy z Urzędem Miasta potwierdzają tezę, iż obecnie stosunki pomiędzy obiema stronami nie są partnerskie a raczej jednostronne. Tak prowadzona polityka powoduje sytuację stałego wzrostu obciążeń budżetu miasta bez możliwości realnych negocjacji wysokości świadczeń oraz ich jakości. W 2010 roku wydaliśmy ok. 1,75 mln zł, zaś w 2011 – ok. 2 mln zł. W 2012 roku wydatki na komunikację miejską, zapewniającą dojazd mieszkańcom do Warszawy w ramach siedmiu linii podmiejskich osiągnęły wysokość prawie 2,2 mln zł. W budżecie na rok 2013 przeznaczyliśmy kwotę 3,124 mln zł, w której zawarto również środki na uruchomienie programu Warszawa +.  Wskutek braku uchwalenia budżetu miasta oraz w konsekwencji decyzji RIO, kwota ta została zmniejszona do kwoty 2,2 mln zł, która w tej sytuacji nie jest kwotą wystarczającą do utrzymania dotychczasowych linii autobusowych, nie mówiąc już o wprowadzeniu programu Warszawa +.  Zatem istnieje konieczność w ciągu najbliższych lat, rozwiązania problemu komunikacji miejskiej naszego miasta. Obecnie mamy osiem linii z czego siedem linii jest dofinansowane przez budżet miasta, zaś ich przebieg jest wyraźnie nieprzystosowany do obecnego tempa rozwoju miasta. Należy w tym miejscu pamiętać, iż linie są dofinansowywane w różnych wielkościach i nie tylko przez nasze miasto, ale również Ząbki czy Radzymin w zależności od przebiegu trasy. Niestety nie wszystkie obszary naszego miasta posiadają komunikację miejską, m.in. Zachoina, Makówka, Struga, Zieleniec, okolice Pustelnika oraz południowe Marki, co powoduje znaczące utrudnienia dla mieszkańców w codziennym życiu, a zwłaszcza ludziom w podeszłym wieku, którzy nie mają możliwości poruszania się w obrębie miasta choćby jego głównymi ulicami. Wydaje się więc zasadne podjęcie dyskusji na temat dalszego funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej, bardziej przyjaznej dla naszych mieszkańców. Jedyną możliwością, a właściwie jedyną alternatywą i konkurencyjnością dla jednostronnych relacji z ZTM jest rozpatrzenie możliwości powołania do życia oddzielnej miejskiej komunikacji. Głównym jej celem byłoby skomunikowanie miasta z Warszawą, z jednoczesnym rozszerzeniem jej zasięgu działania o wszystkie obszary miasta. Pomimo, że jest to zadanie gminne nie oznacza, że nie można zastosować tutaj pewnych zasad typowo komercyjnych. Pomysł wydzielenia własnej komunikacji oraz zlikwidowania opłat nie jest nowy. Funkcjonuje już w kilku miastach w Polsce, np. w Nysie na Opolszczyźnie i w wielkopolskim Gostyniu, w śląskich Żorach, a także w sąsiadujących z Markami Ząbkach, które tak właściwie pierwsze zastosowały taką koncepcję od września 2011 roku. Kolejne miasta takie jak Pruszków – prowadzą bardzo zaawansowane prace w tym zakresie. Tylko zameldowani mieszkańcy jeżdżą tam za darmo, legitymując się kartą „Jestem z Ząbek” wydawaną przez Urząd Miasta. Dodatkowym bardzo pożądanym skutkiem była zwiększona dynamika liczby osób meldujących się w mieście i wzrosła do 30%, co dało wymierne korzyści w postaci chociażby podatków. Bardzo ważną pozycją w zorganizowaniu takiej komunikacji jest przetarg na dostawę usługi. Najczęściej stosuje się przetargi dotyczące usług przewozowych na obsługę dzielnic, konkretnych rejonów miasta czy tak zwanych paczek linii, np. podmiejskich.  W niektórych miastach pomimo powierzenia transportu miejskim przewoźnikom, nie zrezygnowano całkowicie z organizowania przetargów na obsługę wybranych linii autobusowych. W stolicy jeździ MZA oraz Mobilis, ITS Michalczewski i PKS Grodzisk Mazowiecki. W Gdańsku jeździ ZKM oraz PKS Gdańsk i Warbus natomiast w Krakowie MPK i Mobilis. Potencjalny przewoźnik musiałby zagwarantować pojazdy odpowiednio wyposażone, np. w klimatyzację, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych czy kamery. W Gostyniu w województwie wielkopolskim, w którym za darmo można jeździć od 1 stycznia tego roku, liczba mieszkańców w autobusach wzrosła i wszyscy oczekują jeszcze nowych połączeń. Tu pomysł wyszedł od mieszkańców, a dokładniej – od Gostyńskiej Rady Seniorów, którzy zgłosili projekt darmowej komunikacji miejskiej dla wszystkich w zeszłorocznym konkursie na projekty do budżetu obywatelskiego. Projekt przeszedł jednogłośnie. Rocznie kosztuje on ratusz w Gostyniu (są tam dwie linie autobusowe) 190 tys. zł. W miastach, które mają sprawną darmową komunikację miejską, liczba zarejestrowanych samochodów spada. Tak jest od połowy lat 90. w Niemczech. W Monachium od 2006 r. ubyło 100 tys. samochodów. Tak więc w miastach, które mają już doświadczenie w darmowej komunikacji miejskiej okazało się, że takie rozwiązanie jest bardzo korzystne zarówno dla miasta jak i mieszkańców.

Podstawowymi zaletami tego przedsięwzięcia jest:

 • zmniejszenie nakładów finansowych na transport;
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych trujących gazów ze spalin samochodowych;
 • likwidacja w znaczący sposób korków;
 • drogi stają się bezpieczniejsze z powodu znacznego zmniejszenia natężenia ruchu;
 • likwidacja w większej części natężenia hałasu;
 • zapewnienie komfortu dojazdu mieszkańcom do pracy, szkół, sklepów, przychodni, itp.;
 • ułatwienie przemieszczania się po mieście osobom niepełnosprawnym w związku z odpowiednim przystosowaniem autobusów do tego celu;
 • likwidacja barier finansowych – każdy człowiek korzysta bez względu na status finansowy;
 • utworzenie nowych miejsc pracy;
 • oszczędzanie papieru, gdyż nie trzeba drukować biletów.

W związku z tak znaczącą liczbą wymiernych korzyści pozostaje analiza tego innowacyjnego projektu pod względem jego finansowania.  W 2013  roku miasto Marki zapłaciło ZTM Warszawa kwotę – 2,3 mln zł za utrzymanie linii  miejskich czyli dopłatę do biletów miejskich naszych  mieszkańców – w kolejnych latach kwota dopłaty będzie się zwiększać m.in. z powodu podwyżek ZTM jak i programów społecznych naszego miasta. Bardzo właściwa byłaby koncepcja doprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej do najbliższej linii metra, co spotkałoby się na pewno z dużym aplauzem mieszkańców, którzy nie musieliby dojeżdżać do pracy własnymi samochodami. Moja propozycja, to opracowanie trzech linii miejskich, które będą kursowały na terenie miasta, biorąc pod uwagę dotychczasowe miejsca postojowe komunikacji ZTM (Czarna Struga, Pustelnik, M1 Marki).

Trzy linie to: M1, M2 i M3.

 • Linia M1 – zachodnia (małe autobusy miejskie) –  Al. J. Piłsudskiego (Urząd Miasta), ul. Kościuszki, ul. Okólna (Szkoła Podstawowa Nr 1), ul. Grunwaldzka, ul. Karłowicza, ul. Pomnikowa (Szkoła Podstawowa nr 3), ul. Jutrzenki (Kościół), ul. Sobieskiego, Graniczna, Al. J. Piłsudskiego, (Urząd Miasta).
 • Linia M2 – linia wschodnia (małe autobusy miejskie) – Al. J. Piłsudskiego (Urząd Miasta), ul. Szkolna (Szkoła Podstawowa nr 2), ul. Ząbkowska, ul. Lisa Kuli, ul. Sokola, ul. Wesoła, ul. Stawowa, ul. Miedziana, ul. Wspólna (siedziba Zespołu Szkół Nr 1 (projektowana), ul. Prosta, ul. Duża (Szkoła Podstawowa Nr 4), Al. J. Piłsudskiego (Urząd Miasta).
 • Linia M3  - linia główna wschodnia (duże autobusy miejskie) – Al. J. Piłsudskiego (Urząd Miasta), ul. Radzymińska, Warszawa Wileńska, Al. J. Piłsudskiego, ul. Legionowa, Al. J. Piłsudskiego (Urząd Miasta).

Mając na uwadze pytania do redakcji ze strony mieszkańców w zakresie możliwosci również wykreowania linii W czyli Marki - Zielonka - Kobyłka - Wołomin - należy jednoznacznie stwierdzić, iż jest to możliwe biorąc pod uwagę współfinansowanie ze strony sąsiednich gmin. W tym przypadku należy również brać pod uwagę nie tylko wozokilometry ale również częstotliwosć kursowania autobusów.

Oczywiście nasuwają się pytania: Skąd wziąć na to wszystko pieniądze i czy nas na to stać? Kiedy mógłby zostać uruchomiony projekt ? Obecnie szacowany koszt utrzymania linii podmiejskich wraz z Warszawą+ to wielkość na poziomie ok. 3 mln zł. Zatem należałoby przyjąć, iż taką wielkość środków jesteśmy gotowi zagospodarować w kolejnych latach, prowadząc działania, których celem byłoby uzyskanie lepszej i jak najbardziej przyjaznej naszym mieszkańcom komunikacji, szczególnie z Warszawą oraz naszej miejskiej. W kolejnej perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, poprawa efektywności szeroko pojętej komunikacji będzie stanowić jeden z kluczowych obszarów wsparcia systemowego finansowymi narzędziami m.in. Regionalny Program Operacyjny – Piorytet 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu) ze wsparciem rzędu  75%. W naszym rozumieniu należy rozpatrywać realizację projektu wdrożenia tego rozwiązania w ciągu najbliższych trzech lat poprzez następujące działania: analiza potrzeb i możliwych tras, przygotowanie postępowania w sprawie wyboru dostawcy usługi, uregulowanie współpracy z ZTM na nowych warunkach. Po rozmowach z ekspertami panami Claytonem Reklewskim Louisem – Jeanem oraz Stanisławem Mrozikiem z Krajowej Agencji Poszanowania Energii chcę zaproponować takie przystosowanie innowacyjnego systemu komunikacji, który pozwoli na uruchomienie własnej lokalnej i przyjaznej mieszkańcom sieci komunikacji miejskiej początkowo opartej na tradycyjnych rozwiązaniach, na maksimum trzech liniach autobusowych a w przyszłości opartych na napędzie elektrycznym, który jest kilkukrotnie tańszy zarówno w eksploatacji czyli potocznie – w spalaniu.

Według ekspertów - roczny koszt eksploatacji 4 linii, każda o długości pętli 15 km, częstotliwość kursowania co 15 minut przez 10 godzin dziennie, przy dotacji na zakup autobusów elektrycznych, z uwzględnieniem pokrycia kosztów wymiany baterii (co 5 lat) oraz wszystkie inne koszty, nie przekroczy 3 milionów złotych rocznie.

Niskie koszty eksploatacji przy obecnym poziomie zaangażowania ze strony miasta mogą doprowadzić do sytuacji, w której komunikacja dla mieszkańców, np. zameldowanych lub odprowadzających podatki, będzie komunikacją darmową i nie są to obietnice bez pokrycia z uwagi na wielkość naszego miasta i jego położenie. Oczywiście pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania i ustalenia drugoplanowych zagadnień, jednakże perspektywa darmowej a przede wszystkim przyjaznej komunikacji bez znaczącego wzrostu wydatków  jest możliwa do osiągnięcia w ciągu najbliższych lat. Podsumowując chciałbym, aby projekt ten, który moim zdaniem wydaje się ciekawy i sensowny został przeanalizowany przez władze Miasta Marki i poddany został konsultacji społecznej. Sukces miast, które zastosowały projekt darmowej komunikacji miejskiej pokazuje, że innowacyjne, kreatywne rozwiązania mają sens. Jeżeli obecnie wiele miast prowadzi tego typu działalność to dlaczego My nie możemy ?  Oczywiście – MOŻEMY i WIEMY JAK TO ZROBIĆ …


Mieszkańcy, Miasto, Marki - moja pasja!

Udostępnij:


REKLAMA

Galeria zdjęć

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ WYDARZEŃ

17
Czwartek
Październik 2019
Październik
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123
imieniny:
Antonii, Ignacego, Wiktora

REKLAMA

REKLAMA