Kalendarz wyborczy. 15 dat – terminów wykonania czynności wyborczych

Wybory

27 sierpnia upływa termin wykonania pierwszych czynności wyborczych – wynika z opublikowanego we wtorek kalendarza wyborów samorządowych.

Daty, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, zawiera kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.

Termin wykonania pierwszej czynności wyborczej - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - upływa 27 sierpnia. Najpóźniej tego dnia należy też zawiadomić odpowiednio Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od skali działania i rodzaju komitetów wyborczych) o utworzeniu komitetu wyborczego.

Termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 26 września o północy. Do 6 października terytorialne komisje wyborcze rozplakatują obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, a gminne komisje wyborcze o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Również do 6 października wyborcy niepełnosprawni mają czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zakończenie kampanii wyborczej, a tym samym cisza wyborcza zacznie obowiązywać 19 października o godz. 24.00.

W sumie kalendarz zawiera 15 pozycji - dat i związanych z nimi czynności wyborczych. Ostatnią z nich jest głosowanie, które odbędzie się w niedzielę 21 października w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego oraz ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym samym akcie określa się datę wyborów oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).

Źródło: samorzad.pap.pl

ZałącznikiRedakcja .

Udostępnij:


kalendarzwyborczy

Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz